• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιδοτούμενα Προγράμματα