• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4887/2022 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΛΙΕΙΑ / ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ) - Επιδοτούμενα Προγράμματα

espa_banner_greek