• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

COMPETENCE CENTERS - ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 - Επιδοτούμενα Προγράμματα

espa_banner_greek