• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

COMPETENCE CENTERS – ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3