• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – METΡΟ 4.2.1 (ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)