• Γ. Δροσίνη 10, 14452, Μεταμόρφωση
  • Τηλ.: 211 010 4013
  • espa@define.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ” (ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ START UP- SPIN-OFF / SPIN-OUT) - Επιδοτούμενα Προγράμματα

espa_banner_greek